Триглав Осигурување а.д.
  Home

осигурување

  Моторни возила

  Зелена Карта

  Каско

  Здравствено-
  патничко

  Имот од пожар

  Посеви и плодови

  Животни


штети

  Што во случај
  на штета?

  Пријава на штета

 

 

Што во случај на штета?

 


МОТОРНИ ВОЗИЛА:

  • Не го напуштајте местото на настанот и погрижете се за повредените;
  • Повикајте Брза Помош (тел.194);
  • Обезбедето го местото на сообраќајната незгода;
  • Повикајте МВР (тел. 192);
  • Инсистријате на проверка на алкохол и/или дрога

Забележете го следново:

1.        Регистерски број, тип на возилото, број на возачка дозвола и запишете го бројот на полисата за осигурување од автоодговорност на секој учесник во сообраќајната незгода; (доколку се работи за незгода надвор од Р.Македонија, направете копи од зелена карта)

2.        Временски услови на патот;

3.        Правецот и брзината на движење на вашето возило и на другите учесници во незгодата;

4.        Кус опис како се случила незгодата и обемот на оштетување на возилата;

5.        Доколку сте во можност фотографирајте ги возилата;

6.        Не прифаќајте пари, не признавајте вина, и не прифаќајте да заборавите на несреќата.

 

 


 

 

 

  Kонтакт

  Архива на вести


 

Copyright триглав осигурување ад © All Rights Reserved